Strategia ESG      Strategia ESG      Zielone Azoty      Zielone Azoty      Rynek Wodorowy      Rynek Wodorowy      Wspieramy Rolnictwo      Wspieramy Rolnictwo      Obieg zamknięty      Obieg zamknięty      Dywersyfikacja produkcji      Dywersyfikacja produkcji      Zrównoważone produkty      Zrównoważone produkty     

Strategia ESG

Dzięki nowostworzonej Strategii ESG Grupy Azoty priorytetem w perspektywie 2030 roku będzie dla nas zrównoważony rozwój, realizowany poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym.

Zielone Azoty

Projekt „Zielone Azoty” jest kluczowym elementem strategicznym Grupy Azoty stawiający na: zielone produkty, zielone technologie, zieloną organizację. Zmiany w otoczeniu regulacyjnym postrzegamy jako szansę na podjęcie działań związanych z ograniczeniem emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bezemisyjnych.

Rynek Wodorowy

Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce i jego istotnym przetwórcą w Europie. Zamierzamy na bieżąco analizować rozwój zielonego wodoru i realizować własne prace badawczo-rozwojowe związane z jego wykorzystaniem i zastosowaniem. W 2021 roku przystąpiliśmy również do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.

Wspieramy Rolnictwo

Wspieramy rolników, propagując idee rolnictwa regeneratywnego. Edukujemy w jaki sposób prowadzić produkcję rolniczą, by nie szkodzić środowisku przyrodniczemu oraz z poszanowaniem dla jego zasobów. W tym celu rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez naszych klientów.

Obieg zamknięty

Polimery Police to nasz kluczowy projekt i jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która spełnia wymogi strategii gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, i zapewnia dekarbonizację tworzyw sztucznych w całym cyklu życia. W 2021 roku kontynuowaliśmy również prace badawczo-rozwojowe, których wynik ma poszerzyć nasze portfolio zielonych produktów w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego.

Dywersyfikacja produkcji

Stawiamy na dywersyfikację naszego portfela produktowego – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, przez tworzywa inżynieryjne i produkty OXO, aż po melaminę. Pracujemy również nad zwiększeniem elastyczności produkcji.

Zrównoważone produkty

W Grupie Azoty chcemy, aby nasza oferta produktowa – zarówno nawozów, jak i tworzyw – była zrównoważona i odpowiadała na wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy pierwszą firmą w Europie Środkowo – Wschodniej, która wprowadziła biodegradowalne tworzywo. Ponadto w 2021 roku konsekwentnie podejmowaliśmy działania na rzecz obniżenia zużycia energii i surowców w procesach produkcyjnych.

WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura naszego raportu zintegrowanego za rok 2021, który był czasem szczególnym dla wszystkich spółek tworzących Grupę Azoty S.A.

Czytaj więcej
Siła Grupy Azoty wynika bezpośrednio z zasobu możliwości tworzących ją spółek. W jednej organizacji gromadzimy komplementarne przedsiębiorstwa o różnych tradycjach i specjalizacjach. Wykorzystujemy ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. Ta struktura pozwala nam oferować klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, przez tworzywa inżynieryjne i produkty OXO, aż po melaminę. Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.
kluczowe inwestycje

Polimery Police

Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która spełnia wymogi strategii gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, i zapewnia dekarbonizację tworzyw sztucznych w całym cyklu życia. Projekt umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Inwestycja obejmuje budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także wzniesienie terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Produkowany polipropylen będzie związkiem chemicznym wykorzystywanym w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, spożywczym oraz między innymi w branży opakowań, elektroniki i motoryzacji.

Zobacz