Zrównoważone produkty

Chcemy, aby nasza oferta produktowa była zrównoważona i odpowiadała na wyzwania współczesnego świata.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
B
[103-1] [103-2]

Chcemy, aby nasza oferta produktowa była zrównoważona i odpowiadała na wyzwania współczesnego świata. Rozwijamy portfel produktów zrównoważonych – zarówno nawozów, jak i tworzyw. Zmieniamy również sposób, w jaki produkujemy nasze wyroby – efektywniej zagospodarowujemy surowce i ograniczamy zużycie energii. Wydajna, innowacyjna i przyjazna środowisku produkcja to priorytety naszego zrównoważonego rozwoju.

Chcemy, aby wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję rolną widziały w Grupie Azoty znacznie więcej niż tylko producenta nawozów. Posiadamy wszechstronną, rzetelną i aktualną wiedzę o efektywnej technologii rolnej. Wiemy jak wielkość i struktura gospodarstwa, sposób produkcji, czy park maszynowy wpływają na osiągane wyniki produkcyjne. Potrafimy skutecznie doradzić jak zwiększyć ilość i jakość plonu poprzez dodanie inhibitorów przemian azotu do nawozów, które powodują wzrost wykorzystania azotu. W rezultacie nawóz działa dłużej, a jego straty są znacznie mniejsze. Udzielamy też porad rolnikom, jak zmniejszyć liczbę dawek azotu i lepiej dostosować czas nawożenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych oraz warunków pogodowych.

Produkujemy nawozy dopasowane do konkretnych potrzeb różnych pól i upraw. Dzięki temu do gleby trafia tylko to, co trafić tam powinno. Nasze usługi dla rolników oparte na technologii satelitarnej i nowoczesnych skanerach wspierają i upowszechniają rolnictwo precyzyjne, pozwalają też ograniczyć zużycie nawozów nawet o 30%. Naszą wiedzą i doświadczeniem nawozowym dzielimy się z rolnikami i producentami żywności w ramach wielu ogólnopolskich działań edukacyjnych.

Przeczytaj więcej o naszych działaniach edukacyjnych dla rolników

Przeczytaj więcej o naszych działaniach na rzecz rolnictwa precyzyjnego

Zrównoważone produkty to również w coraz większym stopniu specjalizacja naszego segmentu tworzyw. W 2021 roku kontynuowaliśmy prace badawczo-rozwojowe, których wynik ma poszerzyć nasze portfolio produktowe w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Ukierunkowaliśmy nasze badania na opracowanie i wdrożenie nowych technologii specjalistycznych i wysokomarżowych tworzyw sztucznych. W 2021 roku konsekwentnie podejmowaliśmy również działania na rzecz obniżenia zużycia energii i surowców w procesach produkcyjnych. Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe węzły łańcucha produktowego, które mają wpływ na szeroko rozumianą ochronę środowiska. Z uwagi na ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju realizacja tych trzech kluczowych zadań stała się dla segmentu tworzyw priorytetem z perspektywy rozwijania innowacyjności.

Przeczytaj więcej o naszym centrum projektowania i rozwoju aplikacji tworzyw

Zgodnie z naszą strategią ESG:

 • wspieramy bezpieczeństwo żywnościowe 
 • projektujemy i wytwarzamy tworzywa biodegradowalne
 • stosujemy efektywne formuły nawozowe zmniejszające emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. 
Zobacz nasze zielone produkty
[102-12]
Nowoczesne i przyjazne dla środowiska nawozy NPK

Fosfarm® to nowoczesne i przyjazne dla środowiska nawozy NPK, stanowiące racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozy produkowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Fosfarm® to linia nawozów wzbogaconych w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki - miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki, w całości pochodzą z zasobów odnawialnych. Wprowadzane przez nas nowe formuły nawozów umożliwiają producentom rolnym dostosowywanie się do obowiązujących przepisów oraz wymogów środowiskowych. Nawozy linii Fosfarm® ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny, czyli stymulują tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym 1⁄4 fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie. Fosfarm® umożliwia optymalny i dobry jakościowo plon, ograniczając jednocześnie zanieczyszczenie i chroniąc potencjał produkcyjny środowiska.

Wprowadzenie mocznika z inhibitorem ureazy

Od 1 sierpnia 2021 roku w Polsce obowiązuje zakaz stosowania tradycyjnego mocznika. Aby pomóc producentom żywności dostosować się do nowych regulacji wprowadziliśmy na rynek mocznik z inhibitorem ureazy pod nazwą handlową Pulrea + INu. Pulrea +INu zwiększa wykorzystanie azotu z nawozu i stanowi stabilne źródło azotu dla roślin. Nawóz nie wymaga mieszania z glebą. Obecny w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik. Dzięki temu nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się amoniaku są znacznie mniejsze. Deszcz umożliwia wniknięcie mocznika do gleby, gdzie następuje jego rozkład do kationów amonowych pobieranych przez rośliny. Stosowanie mocznika z inhibitorem ureazy pozwala spełnić wymagania unijnej dyrektywy NEC dla nawozów, która zakłada redukcję emisji amoniaku do atmosfery. Ponadto zmniejszenie emisji amoniaku do atmosfery jest jednym z wyzwań idei Europejskiego Zielonego Ładu.

Linia do produkcji kwasu humusowego  

W Centrum Wdrożeniowym Grupy Azoty S.A. uruchomiliśmy linię pilotażową do produkcji kwasów humusowych, o zdolnościach produkcyjnych rzędu 2 500 ton rocznie dla podstawowego produktu Tohumus. Nowa linia to efekt prac badawczych prowadzonych w tarnowskim Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty. To także kolejna odpowiedź Grupy Azoty na wymagania Europejskiego Zielonego Ładu.

Gleby w Polsce charakteryzują się niską zawartością próchnicy. Czynniki naturalne, takie jak klimat, duży udział gleb piaszczystych oraz zakwaszenie gleb nie sprzyjają akumulacji i utrzymywaniu na stałym poziomie zawartości substancji humusowych – głównych składników glebowej materii organicznej. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowa linia produktów Grupy Azoty, dzięki której kwasy humusowe będą wprowadzane do gleby.

Obecność kwasów humusowych może oddziaływać stymulująco na procesy życiowe organizmów glebowych, wspomagać rozwój roślin, a dodatkowo przyspieszać rozkład resztek pożniwnych. Wprowadzenia do gleby związków humusowych powoduje większy wigor roślin oraz wzrost korzeni, co jest szczególnie pożądane w czasie suszy. Wprowadzenie do gleby związków humusowych stanowi jeden ze sposobów umożliwiających zwiększoną produkcję żywności o dobrych parametrach jakościowych, przy jednoczesnym zachowaniu żyzności.

Produkcja kwasów humusowych Grupy Azoty odbywa się przy zastosowaniu technologii wytwarzania stymulatorów wzrostu z naturalnego surowca - węgla brunatnego. Proces tan zachodzi przy użyciu stosunkowo niskich temperatur (40-50°C), które nie powodują degradacji łańcuchów kwasów humusowych, tym samym zwiększając ich skuteczność w wykorzystaniu rolniczym. Skuteczność produktu oceniana była między innymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, które to instytucje potwierdziły znaczący wpływ na przyrost masy korzeniowej oraz zwyżkę plonu.

Produkcja kwasów humusowych wpisuje się w zamykanie obiegu surowców. Ciąg produkcyjny nie powoduje powstawania dodatkowych odpadów, a sama technologia została w 100% opracowana w Grupie Azoty w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rolnictwa. Powstały produkt jest 100% bioorganiczny.

Praca nad inhibitorami  

Grupa Azoty Chorzów jest w trakcie zdobywania patentu na dwa stabilizatory azotu do zastosowania w nawozach azotowych zawierających azot amidowy. Azovilen G opracowany jest na bazie substancji czynnej NBPT. Zastosowanie Azovilenu G obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej przemianie mocznika w amoniak i dwutlenek węgla redukując ich emisje do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej, a wielkość plonowania oraz jego jakość ulegają poprawie. Azovilen S znajdzie zastosowanie jako dodatek do roztworów saletrzano-mocznikowych i nanoszenia na mocznik.

Wytwórnia nawozów granulowanych

W Grupie Azoty Puławy uruchomiona została wytwórnia nawozów granulowanych, w skład której wchodzą – oprócz linii produkcyjnych – najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania. Wstępny rozruch pierwszej linii produkcyjnej odbył się w lipcu 2020 roku, a produkcja ciągła nawozów ruszyła w 2021 roku. To jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich lat w naszym kraju tworząca nowe miejsca pracy w puławskich zakładach Grupy Azoty.

Produkowana w wytwórni saletra amonowa granulowana mechanicznie oraz saletrzak stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego – polskiego i europejskiego. Stosowanie nawozu w formie granulek o większej średnicy pozwala na szerszy zasięg rozrzutu, co z kolei wpływa na poprawę efektywności wysiewu, szczególnie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Ten rodzaj produktu jest preferowany przez odbiorców zagranicznych, a w związku z postępującym procesem konsolidacji gruntów w Polsce prognozowany jest wzrost zapotrzebowania również na rynku polskim.

Poza instalacjami produkcyjnymi inwestycja obejmowała również budowę infrastruktury oraz obiektów logistycznych – przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca, a także magazynu gotowych produktów i pakowni, w której zamontowano jedyne tego typu w Polsce w pełni automatyczne urządzenia do pakowania nawozów w kontenery elastyczne (typu BIG BAG). Maszyny te – pod nadzorem operatora – samoczynnie pobierają puste kontenery, napełniają je produktem, zabezpieczają opakowanie przed rozsypaniem, znakują i transportują ciągiem przenośników do punktu odbioru i ekspedycji. Wydajność dwóch pakowaczek to około 180 ton na godzinę (ok. 4300 t/dobę).

[102-12]

Technologia wytwarzania skrobi termoplastycznej  

Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Jednocześnie spółka przystąpiła do umowy o nawiązaniu współpracy z firmą Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oraz z Instytutem Badawczym Leśnictwa, a także podpisała list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi. Skrobia termoplastyczna jest w pełni biodegradowalna i doskonale nadaje się do produkcji między innymi ekologicznych doniczek, opakowań oraz nawozów. Polimer wytwarzany jest z ziemniaka.

Poliamid-6

Poliamid-6 jest tworzywem konstrukcyjnym używanym w wielu gałęziach gospodarki i znacząco poprawia lub minimalizuje oddziaływanie człowieka na środowisko. W przemyśle spożywczym używany jest do produkcji folii do żywności, która znacznie wydłuża przydatność do spożycia, zapobiegając marnotrawieniu. W branży samochodowej części wykonane z poliamidu-6 istotnie zmniejszają masę samochodów, tym samym obniżając zużycie paliw i pośrednio przyczyniając się do ochrony środowiska. Poliamid-6 wykorzystywany jest także w przemyśle włókienniczym – znacząco wydłuża czas użytkowania odzieży i dywanów.  W Grupie Azoty produkujemy poliamid-6 według najnowocześniejszych technologii czołowych zachodnich dostawców – firm Zimmer oraz Uhde Inventa-Fischer. Technologie produkcji zostały w ostatnich latach istotnie zmodernizowane, a stopień oddziaływania na środowisko znacznie obniżony. Zmniejszone zostało również zużycie surowców i energii.

W 2021 roku rozpoczęliśmy starania o uzyskanie dla produkowanego przez nas poliamidu 6 certyfikatu ISCC Plus. Standard ICCC Plus gwarantuje, że wykorzystane do produkcji surowce i półprodukty pozyskiwane są w sposób zrównoważony, a tym samym zmniejsza zużycie zasobów kopalnych, na rzecz wykorzystania surowców odnawialnych. Uzyskanie certyfikacji ISCC Plus pozwoli nam oferować poliamid 6 wszystkim producentom, którzy chcą tworzyć zielone, zrównoważone środowiskowo produkty.  

ε-kaprolakton

Grupa Azoty Puławy prowadziła w 2021 roku prace nad innowacyjną technologią otrzymywania ε-kaprolaktonu – biodegradowalnego monomeru do produkcji polikaprolaktonu, zwiększającego elastyczność tworzyw sztucznych. Polikaprolakton znajduje zastosowanie jako surowiec do otrzymywania między innymi folii, włókien, nici i kompozycji polimerowych. Łatwo miesza się z wieloma innymi polimerami i jest stosowany jako plastyfikator zwiększający elastyczność tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalność. Może być więc zastosowany do produkcji jednorazowych talerzy lub kubków, podlegających biodegradacji. Szczególnie ważną grupą zastosowań PCL są aplikacje medyczne, w tym specjalnego rodzaju degradowalne implanty biomateriałowe, powłoki w kapsułkach leków z kontrolowanym, stopniowym uwalnianiem leku w organizmie, bioresorbowalne nici chirurgiczne, czy też składnik żywic do wypełniania kanałów zębowych.

Kompletna technologia otrzymywania ε-kaprolaktonu została zweryfikowana na prototypowej instalacji wielkolaboratoryjnej. W trakcie wykonanych badań przemysłowych potwierdzono możliwość zastosowania półproduktów produkowanych przez spółkę, ustalono optymalne parametry procesowe i otrzymano pierwszy produkt.  Innowacyjna technologia otrzymywania ε-kaprolaktonu opracowana w ramach projektu została objęta ochroną patentową. Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NOX

W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska Unia Europejska ustanowiła wymogi dotyczące emisji spalin z ciężkich i lekkich pojazdów ciężarowych wyposażonych w silniki Diesla. Jedną z metod stosowanych przez producentów pojazdów w celu zapewnienia zgodności poziomu emisji z wymogami UE jest SCR (selektywna redukcja katalityczna), która chemicznie zmniejsza emisję tlenków azotu (NOx) przy użyciu w układzie wydechowym dodatku w postaci mocznika, czyli płynu AdBlue® (NOXy® z Grupy Azoty) zawierającego jego odpowiednie stężenie. Stosowanie płynu o właściwym stężeniu jest kluczowe dla utrzymania wydajności i zapewnienia prawidłowej pracy systemu. W 2021 kontynuowaliśmy badania w zakresie rozwoju linii produktowej NOXy i uzupełnienia oferty o NOXy z dodatkami, dzięki którym możliwe będzie:

 • większe w porównaniu z klasycznym AdBlue obniżenie poziomu emisji tlenków azotu;
 • większe w porównaniu z klasycznym AdBlue obniżenie liczby cząstek stałych;
 • obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla;
 • zmniejszenie zużycia paliwa;
 • wydłużenie żywotności katalizatora SCR.

Z uwagi na otrzymane wyniki badań wskazujące na osiągnięcie celów założonych dla nowego produktu Grupa Azoty pracuje nad wdrożeniem go do masowej produkcji i sprzedaży.

NovaTec

Wprowadziliśmy do naszej oferty stabilizator azotu i granulowany nawóz azotowy NovaTec. Blokują one czasowo aktywność bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryfikacji na okres do 3 miesięcy. Spowolnienie uwalniania azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla roślin, jak i dla środowiska:

 • znaczne ograniczenie wymywania azotu,
 • gwarancja harmonijnego zaopatrzenia roślin uprawnych w azot,
 • wysoka efektywność nawet na lekkich glebach,
 • ograniczenie liczby przejazdów po polu,
 • zwiększenie plonowania i jego jakości.
Zobacz, jak wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego
[103-2]
[103-2]

Chcemy osiągać najwyższe standardy gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy świadomi konieczności ograniczenia zużycia surowców, odzyskiwania materiałów i recyklingu odpadów, a także rozwijania tworzyw biodegradowalnych. Potrafimy w Grupie Azoty spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy regulacji unijnych, w których wskazuje się na konieczność dążenia do wprowadzenia w jak największym stopniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Chcemy, aby tworzone przez nas nowe produkty umożliwiały rozwój gospodarczy, a jednocześnie przyczyniały się do ochrony zasobów naturalnych i zachowywania globalnej równowagi agroekosystemów. Stawiamy na racjonalne i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować otrzymanie optymalnego i dobrego jakościowo plonu, ograniczając zanieczyszczenie i chroniąc potencjał produkcyjny środowiska.

Przykładem produktu wpisującego się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego jest linia nawozów Fosfarm®. To nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych, między innymi z popiołu ze spalania osadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Produkcja

Formuły nawozów Fosfarm® zostały opracowane tak, aby przy jak najmniejszym zużyciu produktu zapewnić jak największą jego skuteczność. Dlatego też jego skład został wzbogacony o wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk, które znacząco przyczyniają się do poprawy jakości gleby. Nawozy te również zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny, czyli stymulują tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Konsumpcja

Na efektywność produktu wpływa także sposób jego stosowania, dlatego umożliwiamy klientom dostęp do materiałów wyjaśniających, jak i kiedy najlepiej stosować nawozy linii Fosfarm®, W folderach są zawarte informacje o wielkości optymalnych dawek produktu, a także są wskazane okresy kluczowe dla wzrostu roślin, kiedy to jego stosowanie jest rekomendowane. Materiały mają również dodatkowy walor edukacyjny – wyjaśniają źródło stosowania nawozu w danym momencie cyklu życia rośliny, a także spodziewany skutek nawożenia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Recykling

Mając świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, coraz ważniejsze staje się zrównoważone i odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Składnik będący produktem ubocznym jednego procesu, może być podstawą innego. Tę zależność wykorzystujemy w nawozach Fosfarm®. Zawarty w nich fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki pochodzą z zasobów odnawialnych m.in. z popiołu ze spalania osadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Projektowanie

Każdy element produktu, także jego opakowanie. powinno nadawać się do ponownego wykorzystania, dlatego opakowania linii Fosfarm® zostały zaprojektowane tak, aby móc poddać je recyklingowi. Aby ułatwić ich segregację, zostały opatrzone stosownym oznaczeniem.

Zamykanie obiegu surowców wspierają również działania naszego segmentu tworzyw. Od wielu lat produkty uboczne wykorzystywane są tu do produkcji pełnowartościowych produktów. W 2021 roku rozpoczęto szeroko zakrojony projekt, którego celem jest zwiększenie potencjału recyklingu mechanicznego poliamidu 6 oraz uzupełnienie go o inne metody recyklingu. Chcemy, aby nowa metoda opierała się głownie na technologii recyklingu z wykorzystaniem odpadów tworzywowych, które umożliwią wprowadzenie do oferty nowych produktów z zawartością recyklatów lub też umożliwią odzyskanie z tworzyw sztucznych surowców wejściowych tzw. monomerów.

Przeczytaj o bezpieczeństwie naszych produktów
[103-2] [103-2] [416-1] [416-2] [417-1] [417-2] [417-3] [419-1]

[103-2]

W Grupie Azoty bezpieczeństwo i jakość produktów to strategiczne priorytety. Znamy doskonale ryzyko (zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska), z jakim wiąże się wykorzystywanie potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych. Dlatego wdrożyliśmy restrykcyjne przepisy wewnętrzne i surowo przestrzegamy światowej klasy standardów dotyczących prowadzenia działalności produkcyjnej. Podstawy prawne wyznaczają między innymi Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz ustawy o odpadach i inne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska, BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nasze produkty trafiają między innymi do producentów żywności oraz rolników. Ich jakość ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego w całej Grupie wdrożyliśmy następujące cele:

 • dostarczanie nawozów mineralnych wspierających efektywne i prawidłowe ekologicznie uprawy, aby gospodarka rolna była dochodowa i dostarczała przystępnej cenowo żywności;
 • przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw żywności, a co za tym idzie do zmniejszania ubóstwa i do rozwoju człowieka;
 • zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich naturalnego stanu, aby osiągać cele ekologiczne, takie jak zwalczanie pustynnienia;
 • eliminacja, tam gdzie będzie to możliwe, lub zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko nawozów sztucznych i produkcji rolnej.

Na straży realizacji naszych zobowiązań w wiodących spółkach stoją własne Polityki zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zgodnie z ich zapisami na bieżąco monitorowane są parametry mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów, przestrzega się wysokich norm higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji oraz stale unowocześnia i udoskonala infrastrukturę oraz technologie wytwarzania. Polityki przewidują również konieczność podnoszenia świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wymianę informacji wewnętrznie i zewnętrznie na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty w całym łańcuchu dostaw. W ramach organizacji Fertilizers Europe nasza Grupa prowadzi program „Opieka nad produktem” (ang. Product Stewardship). Jego zasady oparte są na międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych.


[416-1]

Wszystkie spółki Grupy Azoty zobowiązane są do zagwarantowania, że wytwarzane nawozy oraz pozyskiwane do ich produkcji surowce i półprodukty podlegają przetwarzaniu, transportowaniu, magazynowaniu, dystrybuowaniu i stosowaniu w sposób odpowiedzialny, nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka, a także środowiska naturalnego. W 2021 roku w Grupie Azoty 100% istotnych kategorii produktów podlegało ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia oraz konsumentów (na podstawie rozporządzenia REACH1 bądź innych odpowiednich procedur).

1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

[416-2]

W 2021 roku nie stwierdzono przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

DOBRA PRAKTYKA

Naszą wiedzę chemiczną wykorzystujemy do poprawy codziennego bezpieczeństwa. W Grupie Azoty od wielu lat prowadzimy prace badawcze w zakresie dodatków antybakteryjnych, jak również badania w kierunku uzyskania cech biobójczych i biostatycznych wytwarzanych w spółce tworzyw. W ramach tych prac sprawdzaliśmy skuteczność różnych rozwiązań i dodatków, a owocem naszych analiz jest specjalna formuła pozwalająca na uzyskanie optymalnych właściwości antybakteryjnych bez pogorszenia parametrów przetwórczych i wytrzymałościowych tworzyw.


Opracowany w Grupie Azoty Tarnamid MB AMB to koncentrat antybakteryjny z dodatkiem srebra, którego bazowym tworzywem jest poliamid 6 produkowany przez spółkę. Zastosowanie Tarnamidu MB AMB, jako dodatku do tworzyw, powoduje, że wyroby uzyskują właściwości antybakteryjne, jednocześnie nie tracąc swoich dotychczasowych parametrów. Badania skuteczności prowadzone były w wyspecjalizowanych jednostkach zewnętrznych, posiadających stosowne uprawniania i doświadczenie. Zastosowanie Tarnamidu MB AMB w ilości zaledwie 2% do wybranej odmiany poliamidu 6 pozwoliło znacznie ograniczyć namnażanie bakterii. W takim rozwiązaniu srebro cząsteczkowe znajduje się w całej masie wyrobu oraz na jego powierzchni i w razie ścierania się powierzchni produktu, działanie antybakteryjne nie ulega zmniejszeniu.

[103-2] [417-1]

Wszystkie produkty opuszczające nasze zakłady są odpowiednio oznakowane, posiadają instrukcje użytkowania dla klientów i karty charakterystyki obejmujące ewentualny wpływ na środowisko i organizmy żywe. Wdrożony w Grupie zintegrowany system zarządzania obejmuje między innymi procedury i instrukcje postępowania w zakresie oznakowania produktów, chroni interesy konsumentów, dając im pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości nabywanych towarów.  Dbamy o to, aby informacje na opakowaniach wyraźnie i zrozumiały sposób pozwalały na identyfikacje produktów oraz pomagały zrozumieć ewentualne niebezpieczeństwa i ograniczenia związane z jego użytkowaniem. Nazwy handlowe, dane adresowe producenta i masa produktu są na wszystkich opakowaniach.

 • W przypadku substancji i mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne obowiązują przepisy Rozporządzenia (WE) CLP oraz wewnętrzne regulacje spółek. Etykiety ostrzegawcze dla substancji i mieszanin niebezpiecznych zawierają podstawowe informacje o składnikach niebezpiecznych, drogach narażenia i sposobach postępowania w razie wypadku.
 • Zawartość etykiet dla produktów nawozowych określa Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Jeśli nawozy są pakowane, oznakowania identyfikacyjne umieszcza się na opakowaniach lub doczepionych etykietach. W przypadku nawozów luzem, oznakowania umieszcza się w dokumentach towarzyszących. Informujemy o rodzajach i typach nawozów, stosujemy określenie „Nawóz WE” (jeśli dotyczy), podajemy zawartość składników pokarmowych i ich formy, instrukcje stosowania oraz podstawowe środki ostrożności.
 • Obowiązkową zawartość etykiety dla dodatków paszowych określa Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Podajemy informacje o dawkach żywieniowych i dopuszczalnym okresie przechowywania.

[417-1]

Odsetek kategorii produktów i usług podlegających wymogom informacyjnym [%]

2021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN63
Grupa Azoty POLICE100
Grupa Azoty PUŁAWY81,25
Grupa Azoty S.A.100


[417-2] [417-3]

W 2021 w Grupie Azoty nie odnotowaliśmy przypadków nieprzestrzegania przepisów związanych z oznakowaniem produktów oraz z komunikacją marketingową.

[419-1]

W 2021 roku na żadną z naszych spółek nie nałożono kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów na poszczególnych etapach ich cyklu życia. Na naszą organizację nie nałożono też kar finansowych ani sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności przepisami i regulacjami społeczno-ekonomicznymi.

DOBRA PRAKTYKA

Wszystkie spółki Grupy Azoty dopełniły obowiązku rejestracji wytwarzanych substancji oraz opracowały i opublikowały karty charakterystyki (lub równoważne dokumenty) zgodne z wymaganiami wspomnianego unijnego rozporządzenia REACH 2  dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu. W 2021 roku prowadzono bieżącą aktualizację tych dokumentów oraz kontynuowano proces konsolidacji i ściślejszej współpracy działań REACH w spółkach Grupy Azoty.

2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dbamy również o bezpieczeństwo naszych produktów w czasie transportu. Gry przewozimy ładunki szczególnie niebezpieczne, przestrzegamy przepisów międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR (L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Wspieramy też naszych partnerów biznesowych w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Puławy przystąpiły do Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). System został powołany w celu poprawy bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia, umożliwia skuteczne usunięcie jego skutków dzięki połączeniu sił oraz środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów wchodzących w skład systemu SPOT.

DOBRA PRAKTYKA

Wszystkie nasze spółki mają systemy monitoringu i zabezpieczeń oraz wprowadziły procedury służące zapobieganiu występowaniu awarii oraz ograniczeniu ich skutków. Wśród procedur są między innymi:

 • plany prewencyjne,
 • sterowanie procesem produkcyjnym,
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych,
 • postępowanie na wypadek awarii/wypadku,
 • monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sterowanie operacyjne,
 • ocena zgodności celów bezpieczeństwa ze standardami,
 • magazynowanie.
Klimat i środowisko
Spis treści
Najbliższe otoczenie