Najbliższe otoczenie

Dialog z interesariuszami

[103-1][103-2]

Zgodnie z nową strategią ESG chcemy zwiększać nasz pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Blisko współpracujemy z wieloma grupami interesariuszy i rozszerzamy realizację projektów na rzecz naszych odbiorców.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

[102-42] [IR - Prezentacja wyników]

O naszych działaniach, planach, sukcesach i wyzwaniach chcemy informować rzetelnie, terminowo i wiarygodnie. Skala naszej działalności sprawia, że współdziałamy z wieloma grupami interesariuszy w całym kraju. W Grupie wdrożona została instrukcja „Rejestry interesariuszy”. Procedura ustala tryb i sposób postępowania związany z identyfikacją interesariuszy, oceną istotności grup interesariuszy oraz prowadzeniem rejestru interesariuszy. Utrzymujemy z interesariuszami partnerskie relacje i prowadzimy dialog na tematy ważne dla konkretnych grup oraz naszej organizacji. Formę i częstotliwość dialogu dostosowaliśmy do potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach.

[102-40] [102-43] [102-44]