O Grupie Azoty

Nasze produkty

Działalność Grupy Azoty koncentruje się na trzech obszarach działalności – nawozach, tworzywach i chemii.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-2]

Działalność Grupy Azoty koncentruje się na trzech obszarach działalności – nawozach, tworzywach i chemii. Nasze produkty są szeroko wykorzystywane w rolnictwie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym i meblarskim. Chemia z Grupy Azoty używana jest w wielu przedmiotach codziennego użytku, między innymi przy produkcji artykułów AGD, sprzętu sportowego oraz farb i lakierów.

[102-7]

Udział w przychodach Grupy Azoty w 2021 roku[102-2]

Agro

Najważniejszym i największym obszarem działalności naszej Grupy są nawozy mineralne – azotowe, wieloskładnikowe i specjalistyczne. Umożliwiają one nowoczesną, efektywną i prawidłową zrównoważoną uprawę roślin, która podnosi rentowność gospodarki rolnej i przystępność cen żywności. Tworzymy nawozy, które uwzględniają wymogi konkretnych gatunków roślin, które możemy wykorzystać w zmiennych warunkach klimatyczno-glebowych. Produkcją nawozów zajmują się nasze spółki w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku i Chorzowie, a także w Niemczech i Hiszpanii. Jesteśmy liderem na polskim rynku i drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej.

Portfolio produktowe segmentu Agro: 

 • nawozy azotowe
 • nawozy azotowe z siarką
 • nawozy dwuskładnikowe (NP, NK, PK)
 • nawozy wieloskładnikowe
 • nawozy specjalistyczne (COMPO EXPERT)
Wyniki finansowe
(mln PLN)20202021ZMIANA
PRZYCHODY6 3648 76738%
WYNIK EBITDA821772-6%
MARŻA EBITDA13%9%-4 p.p.


Zdolności produkcyjne Grupy Azoty na tle konkurencji (Nawozy mineralne)

Przychody ze sprzedaży

Wolumen sprzedaży

Przeczytaj więcej o naszych nawozach


Mocznik

to nawóz azotowy zawierający 46% azotu. Produkujemy go w Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. W formie granulowanej lub jako roztwór można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne w różnych okresach wzrostu, co czyni go nawozem uniwersalnym. Mocznik jest też wykorzystywany poza rolnictwem, między innymi do produkcji żywic klejowych dla przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkt ten może stanowić bazę do dalszego przetworzenia, w tym na płynny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy RSM® oraz na melaminę.

Nawozy saletrzane oferujemy w trzech postaciach:
 • Saletra amonowa to nawóz o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie, który zawiera od 30% do 34% azotu. 
 • Saletrzak to nawóz azotowy zawierający do 28% azotu. Jest nawozem uniwersalnym, czyli nadającym się do każdego rodzaju gleby. Dobrze się rozpuszcza i dlatego rośliny łatwo go przyswajają. 
 • Roztwór saletrzano-mocznikowy to płynny nawóz azotowy. Produkowany jest w trzech rodzajach o różnych zawartościach azotu: 32%, 30% i 28%. Ze względu na swą postać jest bardzo łatwo przyswajalny przez rośliny. Występuje także w wersji z dodatkiem siarki. 


Nawozy azotowe z siarką

to nawozy poprawiające bilans siarki w glebie i korzystnie wpływające na przyswajalność azotu przez rośliny uprawne, co podnosi jakość i wielkość uzyskiwanych plonów.

Nawozy wieloskładnikowe

to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu, mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników, czyli azotu, fosforu i potasu, nawozy te zawierają także magnez, siarkę i wapń, a dodatkowo mogą zawierać mikroelementy takie jak bor czy cynk. Nawozy wieloskładnikowe można stosować pod wszystkie rośliny uprawne. Aktualna oferta Grupy Azoty zawiera ponad 40 rodzajów nawozów wieloskładnikowych. Produkujemy też nawozy o składach skomponowanych pod kątem indywidualnych potrzeb klientów.

Nawozy specjalistyczne

są dostosowane do wymagań stawianych w szczególności przez sektory owocowo-warzywny, ogrodniczy oraz utrzymania terenów zielonych.

Tworzywa

Produkujemy tworzywa, które cechują się dużą odpornością termiczną i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Z powodzeniem używa ich między innymi przemysł motoryzacyjny, budownictwo, elektrotechnika oraz przemysł spożywczy i włókienniczy. Nasze tworzywa znaleźć można również w artykułach gospodarstwa domowego. Wytwarzamy poliamid-6 (PA-6) i tworzywa modyfikowane na bazie poliamidu-6 oraz innych tworzyw inżynieryjnych. Grupa Azoty produkuje także tworzywa modyfikowane o określonym składzie na potrzeby indywidualnych klientów.

Wyniki finansowe
(mln PLN)20202021ZMIANA
PRZYCHODY1 1351 82961%
WYNIK EBITDA-32178656%
MARŻA EBITDA-3%10%13 p.p.


Zdolności produkcyjne Grupy Azoty na tle konkurencji (Poliamid 6)

Przychody ze sprzedaży

Wolumen sprzedaży

W Grupie Azoty wyróżniamy dwa segmenty w obszarze Tworzywa – tworzywa poliamidowe oraz Poliolefiny1

Portfolio produktowe segmentu tworzywa poliamidowe:

 • poliamid-6
 • kaprolaktam
 • compoundy bazujące na poliamidach PA6, PP, PBT i PA6.6
 • kwas siarkowy
 • oleum
 • oksym cykloheksanou (Tarnoks)
 • cykloheksanol

Planowane produkty w segmencie Poliolefiny:

 • polipropylen
  • homopolimery PP
  • kopolimery PP

1 Produkcja tworzyw w segmencie Poliolefiny rozpocznie się po uruchomieniu produkcji w Grupie Azoty Polyolefins (planowana data 2023 rok).

Chemia

Trzecim kluczowym obszarem naszej działalności jest segment chemiczny. W jego skład wchodzą trzy jednostki: Pigmenty, Oxoplast oraz Mocznik Tech.

Portfolio produktowe segmentu Chemia:

 • biel tytanowa
 • siarczan żelaza III
 • aldehydy
 • alkohole OXO
 • plastyfikatory
 • mocznik do celów technicznych
 • produkty RedNOx
 • melamina 
 • kwas azotowy techniczny
 • kwas azotowy stężony
 • nitrozy
 • wodny roztwór azotanu amonu
Wyniki finansowe
(mln PLN)20202021ZMIANA
PRZYCHODY2 5224 63084%
WYNIK EBITDA266693161%
MARŻA EBITDA11%15%4 p.p.


Zdolności produkcyjne Grupy Azoty na tle konkurencji (Plastyfikatory)


Zdolności produkcyjne Grupy Azoty na tle konkurencji (OXO)


Zdolności produkcyjne Grupy Azoty na tle konkurencji (Melamina)

Przychody ze sprzedaży

Wolumen sprzedaży

Zobacz, gdzie używane są produkty naszego segmentu chemicznego
 • Alkohole OXO stosowane są do produkcji plastyfikatorów, w przemyśle farb i lakierów, tekstylnym oraz rafineryjnym. Wykorzystywane są również jako rozpuszczalnik olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych. 
 • Siarka kopalniana znajduje zastosowanie w produkcji kwasu siarkowego używanego w przemyśle chemicznym. 
 • Melamina to nietoksyczny i niepalny biały proszek, wykorzystywany między innymi do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, klejów, farb, lakierów i środków przeciwzapalnych.
 • Biel tytanowa to najbardziej rozpowszechniona grupa pigmentów nieorganicznych, charakteryzująca się najwyższymi współczynnikami załamania światła. Ma także zdolności absorbujące szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Biel tytanowa znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, a także tworzyw sztucznych, papierniczym, włókien sztucznych, ceramicznym, gumowym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.
 • Kwas azotowy techniczny znajduje zastosowanie m.in.: w procesach nitrowania, czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej, w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża, w procesach obróbki metali oraz w przemyśle tworzyw sztucznych.
[102-4]

Zobacz, gdzie produkujemy

Większość naszych produktów powstaje w Polsce, ale mamy też zakłady w Niemczech i Hiszpanii. Chcemy w pełni wykorzystywać moce przerobowe naszych zakładów i zachowywać ciągłość procesów produkcyjnych, dlatego zapewniamy naszej Grupie bezpieczeństwo dostaw surowców strategicznych. Zdywersyfikowaliśmy źródła zaopatrzenia, a nasi specjaliści na bieżąco monitorują rynek w poszukiwaniu nowych i alternatywnych dostawców. Nie wykluczamy także budowy powiązań kapitałowych z dostawcami surowców. Jednocześnie minimalizujemy koszty zakupu surowców wykorzystując efekt skali, jaki zapewnia nam integracja struktur Grupy Azoty.

[102-6]

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty

Nasz główny rynek zbytu to Polska, ale oferowane przez nas produkty są dostępne prawie na całym świecie. Największymi odbiorcami zagranicznymi są Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Francja i Belgia. Na rynku krajowym sprzedajemy nawozy oraz produkty segmentu Chemia. Do krajów europejskich eksportujemy przede wszystkim nawozy, tworzywa oraz alkohole OXO, natomiast do Azji poliamid-6. Nawozy produkowane przez Grupę Azoty sprzedawane są również w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Afryce.

Nasi klienci to przede wszystkim producenci i przetwórcy z branży rolniczej, spożywczej, chemicznej, motoryzacyjnej, transportowej, budowlanej, papierniczej, tekstylnej, tworzyw sztucznych, energetycznej, górniczej, medycznej oraz instytucje naukowo-badawcze.

[102-6] [102-7]

Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży w 2021 roku)

O Grupie Azoty
Spis treści
Następna sekcja